Misja / Wizja

Firma OK jako producent wyrobów, komponentów i usług w branży motoryzacyjnej, stara się przewidywać, rozumieć i spełniać potrzeby swoich Klientów.

Nasze działania ukierunkowane są na takie doskonalenie i rozwój firmy, które ugruntuje osiągniętą pozycję liczącego się dostawcy w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych zwiększającym swój udział w rynku krajowym oraz europejskim i światowym, zarówno dla przemysłu motoryzacyjnego jak i innych dziedzin przemysłu, zainteresowanych pozyskaniem solidnego i niezawodnego partnera.

Naszym klientom zapewniamy obsługę oraz wartości w formie rozwiązań materiałowych i technicznych, które spełniają ich potrzeby w zakresie kosztów i oczekiwanych parametrów.

Nasze plany zakładają osiągnięcie czołowych pozycji w sferze jakości oraz zapewnienie takiej rentowności, która stwarza warunki do uzyskania tempa naszego rozwoju przekraczającego tempo rozwoju rynków, które obsługujemy poprzez stałe podnoszenie jakości, niezawodności oferowanych wyrobów i usług, doskonalenie i modernizowanie technologii wspomaganych ciągłym podnoszeniem kwalifikacji i świadomości pracowników zachowując jednocześnie w swoich działaniach poszanowanie środowiska naturalnego dla budowania wspólnej przyszłości.