Firma OK, SAERS
adres:

41-219 Sosnowiec
ul. Braci Mieroszewskich 48
NIP: 644-051-40-54
tel: 32 263 54 22
mail: biuro@firmaok.com.pl
fax: 32 263 54 22