Firma OK powstała w 1990 roku i podobnie jak SAERS jest prywatnym przedsiębiorstwem z siedzibą w Sosnowcu. Firma OK zajmuje się głównie przetwórstwem tworzyw sztucznych termoplastycznych metodą wtrysku i rozdmuchu, natomiast SAERS specjalizuje się w produkcji opakowań z tworzyw sztucznych w tym głównie preform PET przeznaczonych do wytwarzania butelek. Dysponuje strukturą produkcyjną i administracyjną odpowiadającą obowiązującym normom prawnym. Zarówno Firma OK jak i SAERS stawiają sobie ambitne zadanie nie tylko osiągnięcia, ale i utrzymania liczącego się miejsca wśród przetwórców tworzyw sztucznych. Zadanie to realizowane jest poprzez ustawiczne doskonalenie we wszystkich sferach działalności tj. w technice i środkach wytwarzania, w poziomie kwalifikacji kadry, w organizacji, a przede wszystkim w osiągnięciu i utrzymaniu wysokiego poziomu jakości, która jest podstawowym warunkiem uzyskania zaufania Klienta, co potwierdzają uzyskane certyfikaty.