Proces realizacji wyrobu obejmuje szereg działań niezbędnych do zapewnienia satysfakcji Klienta. Realizację ułatwia komunikacja osób zaangażowanych w zapewnienie jakości, dzięki czemu wszystkie wymagane czynności i etapy realizacji wyrobu zostają zakończone w ustalonym czasie.


    Przy realizacji wyrobu uwzględniane są:
  • » ocena możliwości realizacji zamówienia (zlecenia);
  • » cele jakościowe i wymagania dotyczące wyrobu;
  • » rozeznanie możliwości zakupu surowców, materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania usługi;
  • » koszty realizacji danej inwestycji;
  • » powiązania poszczególnych procesów (potrzeby ustanowienia procesów);
  • » wymagane weryfikacje, walidacje, monitorowanie i pomiary;
  • » badanie satysfakcji Klienta;
  • » określenie i przygotowanie odpowiednich dokumentów i zapisów dotyczących jakości procesu i wytwarzanego wyrobu.


Planowanie procesu realizacji wyrobu lub usługi odbywa się w oparciu o dane zawarte w zamówieniach Klienta z uwzględnieniem wykorzystania najkorzystniejszych technologii i / lub materiałów oraz urządzeń. Przy planowaniu realizacji wyrobu lub usługi wykorzystywane są specyfikacje określające właściwości wyrobów, normy, warunki techniczne i inne dokumenty związane z wyrobem.